Anton Justin sodi med starejšo generacijo godbenikov v Pihalnem orkestru Jesenice- Kranjska Gora, v katerem vseskozi igra trobento. Jeseniškim godbenikom se je pridružil leta 1973. Njegov prvi javni nastop s takratnim pihalnim orkestrom Jeseniških železarjev je bil 18. aprila 1973, ko so jeseniški godbeniki igrali v kulturnem programu pred obratno ambulanto Železarne Jesenice, ob odkritju doprsnega kipa doktorju Milanu Čehu. Od tega leta je kontinuirano pripaden godbeništvu. Za svoje glasbeno delovanje je prejel bronasto, srebrno in zlato Gallusovo značko, Zlato noto orkestra in za več kot 30 let delovanja tudi častno Gallusovo značko. Leta 2019 je za dolgoletno delo in izjemen prispevek na področju ljubiteljske kulture, prejel Plaketo Občine Jesenice.

Prvo upravno funkcijo v društvu je prevzel leta 2004 in bil član upravnega odbora orkestra dva mandata. Leta 2009 je postal podpredsednik. V letu 2011 je bil izvoljen za predsednika Kulturnega društva pihalni orkester Jesenice- Kranjska Gora, ki ga kot zakoniti zastopnik vodi že tretji mandat. V času njegovega predsedovanja je Ministrstvo za kulturo dodelilo Pihalnemu orkestru Jesenice- Kranjska Gora status društva v javnem interesu na področju kulture. Leta 2019 se je Pihalni orkester Jesenice- Kranjska Gora vpisal tudi med nosilce kulturne dediščine za enoto godbeništvo in v Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo. Danes Pihalni orkester Jesenice- Kranjska Gora sodi med nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu na področju kulture v Sloveniji.

Pihalni orkester Jesenice- Kranjska Gora je kulturni ambasador kar dveh občin. Nastopa na tekmovanjih in različnih prireditvah v Sloveniji in tujini. Stalno sodeluje na najpomembnejših mestnih dogodkih in pri prireditvah tako v Občini Jesenice kot v Občini Kranjska Gora, saj sta obe občini zaslužni za uspešno delo in predvsem finančno pomoč društvu. Uspešno delovanje pihalnega orkestra je v dobrem sodelovanju med predsednikom Antonom Justinom in umetniškim vodjem in dirigentom prof. Dejanom Rihtaričem ter nenazadnje izkazani pripadnosti godbenikov in sodelavcev pri pihalnemu orkestru.

 »Ponosen sem, da sem predsednik Pihalnega orkestra Jesenice-  Kranjska Gora in mislim, da dobro nadaljujem delo mojih predhodnikov. Skupaj smo obeležili častitljivo starost društva - 145 let delovanja naše godbe, ki dokazuje, da ste bili med godbeniki vselej pravi, odgovorni in ponosni ljudje. Lepo je, ko orkester igra na prireditvah in žanje uspehe na tekmovanjih, manj lepo je, ko je potrebno zagotoviti ustrezno zasedbo za nastope med tednom, ko ste v službi ali v šoli,… Težje je, ko prilagajamo program in urnike godbenih vaj okoliščinam epidemije covid-19.

Z umetniškim vodjem in dirigentom prof. Dejana Rihtaričem dobro sodelujemo. Orkester dosega kvalitetni nivo. Na tekmovanju pihalnih orkestrov v Bukovici na Primorskem leta 2016, smo dosegli srebrno plaketo, na tekmovanju na Jesenicah v letu 2018 pa smo si priigrali zlato priznanje s posebnim priznanjem, na kar sem še posebej ponosen. Dirigent Dejan Rihtarič je prinesel nov veter med nas. Z avtorskim projektom Ljudska z’Godba smo gostovali na uglednih mednarodnih glasbenih festivalih in dobro pogledali čez domači plot. Veseli me, da se projekt Ljudska z’Godba nadaljuje.

Ponosen sem na delovanje orkestra in na tradicionalne samostojne koncerte, ki jih odigramo vsaj 5 na leto. Vesel sem oživitve sodelovanj na srečanjih treh dežel in tudi tega, da je naša pojavnost že kar nekaj let praznična, saj nas je kranjskogorska občina odela v stilizirano rateško nošo, ki jo ob posebnih priložnosti radi in s ponosom nosimo.«

Pripravila: Petra Alič, Koroška Bela, april 2021