Ob številnih aktivnostih s katerimi letos praznujemo visok jubilej godbeništva v naših krajih, bo ena izmed dlje trajajočih aktivnosti muzejska razstava z naslovom 'Od godbe do orkestra', razstava pa ponuja številne zanimivosti iz bogate fotografske zakladnice delovanja jeseniških godb. Kot se za slavljence spodobi, vam bomo pred odprtjem razstave tudi zaigrali. 

Odprtje razstave bo 7. marca 2024 ob 18. 00 v Kosovi graščini na Jesenicah, razstava pa bo na ogled vse do 3. maja 2024.

Pihalni orkester Jesenice – Kranjska Gora v letošnjem letu praznuje svojo 150. obletnico, kar bodo proslavili na različne načine. Gornjesavski muzej Jesenice ob tem jubileju z muzejsko razstavo predstavlja glavne poudarke te 150 let dolge poti, ki se je začela leta 1874 v Bohinju. Nadarjeni in nad glasbo navdušeni Nikolaj Bernard je v delavskem okolišu ustanovil Bohinjsko kovaško godbo, ki je bila tudi prva pihalna godba na Gorenjskem. Bernarda je po prenehanju delovanja bohinjskih fužin skupaj z drugimi delavci-godbeniki pot zanesla v Gornjesavsko dolino, kjer so ponovno našli delo in nadaljevali z godbeništvom. Na Jesenicah in v okolici je skozi leta in generacije delovalo več različnih, večjih in manjših pihalnih godb in orkestrov, drobljenje sredstev na večje število godb pa je bil eden izmed razlogov, da sta se jeseniška in javorniška godba leta1968 združili v Pihalni orkester jeseniških železarjev (POJŽ). Pridružila se jim je tudi velika večina godbenikov hruščanske godbe ter nekateri žirovniški godbeniki. Čas po osamosvojitvi Slovenije je prinesel nove izzive na mnogih področjih življenja, tudi na področju ljubiteljske kulture. Pihalni orkester so pestile različne težave, najbolj pa izguba glavnega sponzorja, Železarne Jesenice. Leta 1997 so sklenili sodelovanje z občinama Jesenice in Kranjska Gora ter se še zadnjič preimenovali v Pihalni orkester Jesenice – Kranjska Gora (POJKG) in si zagotovili nadaljnji razvoj. Velike uspehe so od leta 2000 želi z dirigentom Domnom Jerašo, ki ga je, prav tako zelo uspešno, leta 2014 nasledil Dejan Rihtarič.

Na razstavi v Kosovi graščini na Jesenicah bo, poleg zgodovinskega pregleda od prve godbe konec 19. stoletja do današnjega orkestra, moč videti različne predmete povezane s to bogato in pestro zgodovino, si med drugim ogledati glasbila, ki so jih godbeniki nekoč uporabljali in tudi slišati glasbo, ki so jo glasbeniki izvabljali iz teh inštrumentov.

Povzeto po prispevku GMJ.